Close

Återvinning

Återvinning-sortering

atervinning_tegsentreprenadVi sorterar plaster, metall och returträ
för återvinning och mycket blir till bränsle i kraftvärmeverket.

 

Kompostjord och RT-flis

Trä krossar vi och gör RT-flis som används för uppvärmning.
Vi tillverkar också kompostjord.
Vi  är stationerade på Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

Dåva, med avfall och biomassa som bränsle.

Dåva är Norrlands största Kraftvärmeverk. Dåva kraftvärmeverk är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle.
Här produceras fjärrvärme och el av sorterat avfall och rester från skogsindustrin. Dessutom återvinns värmen från de rökgaser som skapas.