Close
Tegs Entreprenad

Maskinservice

Genom avtal med Ragn-Sells AB sköter vi alla maskinreparationer, service och underhåll av traktorer, grävare, siktar, baljor och krossar vid Dåva Energi, Umeå. 

tegsentreprenad_skogsavfallkross

Återvinning av avfall

Bygg och industriavfall är det vanligaste som vi tar hand om,  genom sortering kan en del användas igen. Det känns bra.
Annat blir till värme i våra hus.

Tegs Entreprenad AB

Tegs Entreprenad är ett företag med 10 anställda som är underleverantör till Ragn-Sells AB. Vi jobbar i huvudsak på Dåva i Umeå med sortering av industri och byggavfall.

Vi sköter också service och underhåll på alla maskiner, krossar och siktar.

Tegs Entreprenad
Återvinning-sortering

Vi sorterar plaster, metall och returträ för återvinning.
Mycket trä krossar vi och gör RT-flis som används för uppvärmning- den blir till värme i våra hus.
Vi tillverkar också kompostjord.
Vi  är stationerade på Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

Tegs Entreprenad
Verkstadssidan

Vi har stark kompetens på verkstadssidan. Utför kontinuerlig service, reparationer, konstruktion och nybyggnationer.

Tegs Entreprenad
Sprängning

Vi utför känslig sprängning, dvs sprängning vid husgrunder.
Vi utför också blocksprängning, sprängning inför husbyggen och av berggrund.

Tegs entreprenad - Umeå

KONTAKT

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå
070-347 68 76

maila oss