Close
tegs_entreprenad

Kross av träavfall

Genom avtal med Ragn-Sells AB sköter vi också alla maskinreparationer, service och underhåll vid sorteringen på Dåva energi.  Bl.a på traktorer, grävare, siktar, baljor och krossar. 

tegsentreprenad_skogsavfallkross

Återvinning

Bygg och industriavfall är det vanligaste som vi tar hand om,  genom sortering kan mycket användas igen. Det känns bra.

atervinning_Tegsentreprenad_rekt

Tegs Entreprenad är ett företag med 10 anställda som är underleverantör till Ragn-Sells AB. Vi jobbar i huvudsak på Dåva i Umeå med sortering av industri och byggavfall.

Vi sköter också service och underhåll på alla maskiner, krossar och siktar.

spräning_tegsentreprenad
Sprängning

Vi utför känslig sprängning, dvs sprängning vid husgrunder.
Vi utför också blocksprängning, sprängning inför husbyggen och av berggrund.

kross_skogsavfall_tegsentreprenad
Återvinning

Vi sorterar plaster, metall och returträ
för återvinning. Trä krossar vi och gör RT-flis som används för uppvärmning. Vi tillverkar också kompostjord.
Vi  är stationerade på Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

Markarbeten_tegsentreprenad
Verkstadssidan

Vi har stark kompetens på verkstadssidan. Utför kontinuerlig service, reparationer, konstruktion och nybyggnationer.

Tegs entreprenad - Umeå

KONTAKT

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå
070-347 68 76

maila oss

bjorkloven_1970
tegs_favicon_130