Close
tegs_entreprenad

Maskinservice

Genom avtal med Ragn-Sells AB sköter vi alla maskinreparationer, service och underhåll av traktorer, grävare, siktar, baljor och krossar vid Dåva Energi, Umeå. 

tegsentreprenad_skogsavfallkross

Återvinning av avfall

Bygg och industriavfall är det vanligaste som vi tar hand om,  genom sortering kan en del användas igen. Det känns bra.
Annat blir till värme i våra hus.

atervinning_Tegsentreprenad_rekt

Tegs Entreprenad AB

Tegs Entreprenad är ett företag med 10 anställda som är underleverantör till Ragn-Sells AB. Vi jobbar i huvudsak på Dåva i Umeå med sortering av industri och byggavfall.

Vi sköter också service och underhåll på alla maskiner, krossar och siktar.

kross_skogsavfall_tegsentreprenad
Återvinning-sortering

Vi sorterar plaster, metall och returträ för återvinning.
Mycket trä krossar vi och gör RT-flis som används för uppvärmning- den blir till värme i våra hus.
Vi tillverkar också kompostjord.
Vi  är stationerade på Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

Markarbeten_tegsentreprenad
Verkstadssidan

Vi har stark kompetens på verkstadssidan. Utför kontinuerlig service, reparationer, konstruktion och nybyggnationer.

spräning_tegsentreprenad
Sprängning

Vi utför känslig sprängning, dvs sprängning vid husgrunder.
Vi utför också blocksprängning, sprängning inför husbyggen och av berggrund.

Tegs entreprenad - Umeå

KONTAKT

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå
070-347 68 76

maila oss

bjorkloven_1970
tegs_favicon_130